PURE RETREAT - En Sörmländsk oas
Feng shui                                                                                                 Vi använder cookies

Feng shui är en flera tusen år gammal österländsk lära med syfte att skapa miljöer som stärker vår livsenergi. Tanken är att energin, "chi" på kinesiska, ska röra sig så fördelaktigt som möjligt, så att våra livsmiljöer blir så positiva och livsberikande som möjligt. Det gäller både det offentliga och privata rummet, inomhus som utomhus. Varje människa är individuell i sina behov. Det är därför omöjligt att helt tillgodose alla invånare i ett hus. Ibland får man väga fördelar mot nackdelar. Det finns också många generella regler man bör ta hänsyn till när det gäller att planera och inreda hus och trädgård, oavsett vilken inriktning av feng shui man följer.
 
För att uppnå balans använder man sig av en rad hjälpmedel beroende på energierna man vill förstärka eller balansera upp. Läran om de fem elementen, yin och yang, samt de olika väderstreckens betydelse är viktiga ingredienser för förståelsen av feng shui. Det är sällan fråga om svart eller vitt. Ju mer man fördjupar sig i läran, ju fler nyanser finner man.

 
Pure Retreats entré

De fem elementen

Metall är en symbol för flexibilitet och koncentration. För lite metall gör oss rådvilla medan för mycket metall kan göra oss nitiska och överambitiösa. Föremål av silver, guld, brons, koppar, samt färgerna guld, silver, grå eller vitt representerar och förstärker elementet. Formerna är runda och sfäriska. Väderstrecken är väst och nordväst.

Vatten är viktigt för att skapa harmoni i omgivningen vi lever i. Detta element förstärks med alla former av vatten, fontäner, akvarium, eller bilder på vatten. Färgerna är mörka, blått och svart. De kvinnliga yin energierna dominerar. Formen böljande och väderstrecket norr. För mycket vatten skapar oförmåga att fatta beslut medan för lite av vattenelementet gör det svårt att komma i kontakt med våra känslor.

Trä skall, liksom de andra elementen finnas representerat i alla rum. Trä symboliserar växande och framsteg. Det förstärks av naturbilder, gröna växter och gröna textilier. Formerna är avlånga och uppåtsträvande. Väderstrecken öster och sydost. För mycket trä kan skapa irritation och otålighet, medan för lite trä kan få oss att inte orka och kunna ta itu med saker och ting.

Eld står för passion och handlingskraft, koncentrerad av yang (manlig) energi. Färgerna är rött, orange, rosa, och purpur. Skinn och djurhudar tillhör elementet, liksom triangelformar och pyramider. Väderstrecket är söder. För mycket eld skapar otålighet, ilska och stress. För lite eld skapar passivitet och leda.

Jord är symbolen för stabilitet, säkerhet och tillit. Den kan förstärkas med hjälp av stenar, kristaller, sand och bilder på berg och karga öknar. Färgerna är jordiga, tex brunt och gult. Formen är fyrkantig och väderstrecken sydväst och nordost. För mycket jord skapar depression och svårmod medan för lite kan få oss att känna oss rotlösa.