PURE RETREAT - En Sörmländsk oas
Rinkesta slott någonstans i början av 1900-talet, Södermanland
Rinkesta slott                              Vi använder cookies
Slottet, i nuvarande form, uppfördes av Axel Oxenstiernas ( Läs mer) mor, Barbro Bielke.

Många intressanta personer har passerat förbi i historien. Vissa sägs hänga kvar i kulisserna. Tv4:s program Det Okända 10/10-2006 handlade om Rinkesta.
Foto från 1900-talets främre hälft.


 
 
"Rinkesta, slott i Eskilstuna kommun i Södermanland.
Rinkesta ligger i Ärla med huvudgården belägen nära den lilla Norrsjön. Rinkesta nämns med säkerhet först 1379, då Bo Jonsson (Grip) skänkte 1 öresland Rinkesta till Strängnäs domkyrka. Indraget till kronan kom Rinkesta 1594 genom byte till friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna på Fiholm. Genom byte utökades godset ytterligare av hans änka. Efter hennes död 1624 ärvdes det av dottern Elsa, som var gift med Åke Natt och Dag på Göksholm. 1711 såldes Rinkesta till greve Hans Wachtmeister. 1734 såldes det av hans son till kommerserådinnan Johanna Wattrang. Från 1768 ägdes det av friherre Ture Leonard Klinckowström. Under hans tid blev Rinkesta fideikommiss, men fideikommisset flyttades snart till Graneberg i Gryt. Från 1842 tillhörde Rinkesta släkten Bohnstedt. Slottet köptes 1924 av sedermera borgarrådet i Stockholm, Harald Mårtens. Han lät senare hyra ut Rinkesta som ett privat drivet vårdhem. Under senare år har slottet tills nyligen (2007) utarrenderats och fungerat som konferensanläggning. Rinkesta slott och gods har ägts sedan 1978 av familjen Åström men såldes i årskiftet 2015 till familjen Nilsson.

Manbyggnaden, sannolikt uppförd av Oxenstiernas änka, är avbildad i Erik Dahlberghs Sueciæverk, där den var omgiven av en hög stenmur. Byggnaden reparerades sedan översta våningen brann 1698. Sitt nuvarande utseende med rustikputsade hörn och bottenvåning, brutet och valmat tak och frontespis på trädgårdssidan fick slottet vid en omfattande reparation 1775."

Källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Rinkesta_slott      

Rinkesta, det gamla slottetFlygfoto över Rinkesta någonstans från mitten av 1900-talet.
Flygfoto över Rinkesta någonstans från mitten av 1900-talet.
Slottet sett från norr
Foto: Villemo Leismark
Slottet sett från norr
Slottet sett från Söder.
Slottet sett från Söder.
Foto: Villemo Leismark
Flygfoto över slottet 1970-tal
Foto: A/B Flygtrafik
Flygfoto över slottet 1970-tal