PURE RETREAT - En Sörmländsk oas
Pensionatsliv

Enkla nöjen

Det kom kunder till butiken, under över alla under. Annars har dagen förflutit utan allt för många mänskliga möten. Livet på landet kan vara oerhört lugnt vissa tider på året, så väsensskilt mitt tidigare liv i staden. Även här verkar inte mycket nytt ha hänt under solen de senaste århundradena.

(Följande text kommer från Johan Gabriel Oxenstiernas dagbok Ljuva ungdomstid)

Skenäs måndag 6 september 1768
(...) Morbror har i kväll berättat om vilken stor mängd stölder som varje natt begås i Stockholm, och att tjuvarna till och med vågar visa sig på dagen, så att en dam blivit överfallen på Norrbro. Dessa berättelser har skrämt mig förfärligt. Eftersom jag säkert blir tvungen att gå ensam mycket ofta, vilket skall bli mitt öde om jag överfalles? Det här året kommer säkert att medföra tragiska händelser. 
Den stora nöd som vår sista riksdag försatt alla dem i som livnär sig på fabriksarbete, kommer säkert att göra att många av dessa olyckliga som berövats all hjälp och alla möjligheter att livnära sig kommer att tillgripa dessa förtvivlade medel, och hederligt folk som lever av ett nyttigt arbete kommer att bli brottslingar för att inte dö av hunger. 
Vad jag skulle vara glad om jag hade min trogne betjänt vid dessa tillfällen! Men eftersom jag inte längre får tänka på det, skall jag förse mig med fickpistoler, om stölder blir vanliga, och om man överfaller mig skjuter jag sönder skallen på den som ger sig på mig. Men jag hoppas att aldrig behöva gå till så hemska ytterligheter. Om jag någonsin, även i den mest trängande nödvändighet, dödade en man, skulle hela livet mitt hjärta straffa mig för ett ofrivilligt brott. 
Jag skulle hellre fly så fort jag kunde, och med så flinka ben som mina vore det underligt om jag inte skulle undkomma! Det är vapen som naturen gett mig, den har gett mig sådana som passar mitt mod.
Onsdag 7 september
Målaren har målat mitt porträtt, vilket i stället för att likna mig ser ut som en kopia av Nero från Sävstaholm. Det är i dag ett år sedan jag disputerade i Uppsala i närvaro av deras majestäter. Trots min utförliga dagbok har mitt liv haft mycket få händelser, och den dagen var för mig en av det märkligaste.

Torsdag 8 september
Jag har varit hos Nymansson som förgäves bekikade mig från alla håll; han kunde inte lyckas med mitt porträtt.

Lördag 10 september
Det fördömda porträttet som aldrig kommer att bli igenkännligt upptog fortfarande min tid.

Söndag 11 september
Jag har varit i kyrkan och hört Montelius, som blivit vald av församlingen, predika. (...) Det fanns folk från alla håll, som lockats av nyfikenhet att höra den berömde predikanten. De hade satt sig var de kunde, och jag var glad att hitta en plats där jag kunde krypa in, och ändå satt jag mycket trångt. Vi bjöd baron Ribbing till middag, men han hoppades att han skulle bli bjuden av greve Bonde och svarade inte strax ja, inte förrän han såg att det inte skulle bli något av; då antog han vår inbjudan och följde oss. Hitintills har denne ceremonimästare ägnat hovet sin hyllning, snart skall den dagen komma när han ägnar den åt sjukhuset.

Torsdag 15 september
Jag har skrivit latin från morgon till kväll de senaste dagarna. I dag har äntligen herr Nymansson, som utan att lyckas i flera omgångar försökt teckna mitt porträtt, sagt rent ut att han inte kunde klara det, och med det sätt han gått tillväga, har jag länge väntat på den bekännelsen. (...)

Måndag 6 december
Jag har varit hos Brander på bal, till vilken jag blev bjuden för några dagar sedan. Jag hade inte alls roligt eftersom jag inte kunde dansa kontradanser, utan vilket en bal är mycket litet roande; ty när man håller sig stilla eller endast då och då sopar golvet i en trist menuett, vilket nöje kan man väl ha? När man dansat mycket länge gick man för att supera i våra lokaler. Brander gav en supé, den sämsta tänkbara, där allt var så illa ordnat och allt gick så på tok, att denna supé bland måltider intar samma ställning som hans Gustaviad bland poem. 

Ett bord var dukat i salen och två i väntrummet, men fastän de var för 40 personer fanns det ingenting på de sistnämnda. Vid första anblicken trodde jag att man placerat dem där för betjänterna. Vi tog emellertid plats, och när vi väntat länge, bar man in resterna av de rätter som serverats i salen. Man skulle ha sett de utsända från våra bord i förrummet hålla sig beredda vid dörren och snappa upp rätterna som anlände, var och en för sitt bords räkning. 
Jag var bland de utsända och jag hade turen att rädda en stekt fågel åt mitt bord, men såsen till den blev tyvärr tagen av de andra. Vi erövrade resterna av en tårta men de andra lade beslag på resterna av en skål med kräm. Fienden erövrade framför mina ögon en skinka som jag fåfängt försökte försvara, men vi tog snart revansch, och efter en lång strid, där mången hjältemodig bedrift utfördes, hemförde vi de ansenliga resterna av en pastej, så ofantlig, att, som greve de Lassy sade, den förmörkade halva bordet. När slutligen desserten anlände, avstod vi från själva planen att servera våra bord, de utsända förenades, och vi tog själva största delen.

Jag skulle aldrig sluta, om jag skulle berätta om alla speglosor som fälldes mot Brander. Han är en ny Wallvijk, och denna bal och supé kommer att göra honom till åtlöje i hela staden. Så förtjänar också er högfärd och er egenkärlek att slås ner en smula, herr konsul! 
I kväll blev jag bekant med en viss baron Duvall som är korpral och nyligen utsläppt ur de skånska ekskogarna. Jag har aldrig sett en mera högdragen och ohyfsad person. (...)
Jag har gjort bekantskap med flera damer, men jag har inte mött en enda som förtjänar att kallas vacker, eller som kan jämföras med flickorna i Vingåker. Där var fröken Carleson, den berömda älskarinnan till greve Karl Gyllenborg, som lönade hennes kärlek med att göra hela hennes familj förmögen. Bland herrarna gjorde jag flera bekantskaper, som befanns mera mänskliga än den dryge herr Duvall.

                                                                                                 Erik Brander sedermera adlad Skjöldebrand


0 kommentarer på Enkla nöjen:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment