PURE RETREAT - En Sörmländsk oas
Pensionatsliv

Opp Amaryllis!

Helgen har gått i lika delar flit som offer till Bacchi ära. 
Vad är väl bättre än att njuta den sista sjunkande vårsolen med denna samtida hyllning till mannen som klätt all underbar dekadens i ord?
Dagens Oxenstierna:

Måndag den 4 december 1769.
Bergklint och Kexel kom till mig och förmådde mig att med dem gå till kommissarien Lissander för att där se på Bellmans upptåg. Jag följde med dem och har ännu i all min livstid ej skrattat så mycket som i kväll. Bellman har inrättat en Orden till Bacchi ära, varuti ingen får bli intagen som ej till det minsta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. Han håller detta kapitel ibland, dubbar riddare, allt efter som förtjänta ämnen framkomma, och i kväll höll han en parentation över en död riddare; allt på vers satt efter operastycken. Han sjunger själv och spelar på cittra. Hans gester, hans röst, hans spelning som äro oförlikneliga föröka ännu mer det nöjet man har av själva versen som är alltid vacker, och som innehåller tankar, ömsom löjliga, ömsom sublima, men alltid nya, alltid starka, alltid oväntade, över vilka man ej kan undgå att häpna och antingen komma utom sig av förundran eller av skratt.
 Den 5 dec. Tisdag.
Jag kunde ej väl sova hela natten så uppfyllt var mitt huvud av de löjliga saker som jag såg i går. Stundom under det jag låg, brast jag ut i ett överljutt skratt.
Den 6 dec. Onsdag.
Sedan jag hade arbetat hela dagen uti deputationen, gick jag bort med kassör Stjernhof att åter höra Bellman, och fann mig där även så väl road som den första gången. Han är ett verkligt snille, ett original i poesi som äger sitt eget värde olika med alla andras. En pension given till dennas uppmuntran vore kanske även så väl använde som vissa andra summor givne till en hop onyttige.
(Dagboksanteckningar av Johan Gabriel Oxenstierna åren 1769-1771, Uppsala akademiska boktryckeri 1881, sid 74-74) Textkorrigeringar har gjorts av undertecknad.0 kommentarer på Opp Amaryllis!:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment