PURE RETREAT - En Sörmländsk oas
Pensionatsliv

Inspiration + transpiration = transformation?

Det är intressant att se tillbaka på vad som format en som person, vilka händelser och skeenden som fått en att göra de där kritiska valen och ändringar av livsbanan som till slut fört oss fram till det aktuella dagsläget.
Än mer hisnande är det att tänka på vilka val som ännu ligger framför oss och hur det kan komma att påverka våra liv i framtiden.
Jag jobbar ju hårt på att försöka vara i nuet men det innebär inte att jag helt slutat att fundera på morgondagen. Det som kan vara lätt att glömma är att det inte bara handlar om att driva olika projekt framåt i ett företag, utan att vi även har vårt eget liv att tänka på, som bör fungera i samklang med alla beslut.
Där har jag inte lyckats lika bra. Även om jag försöker bevaka och bejaka mina egna intressen i processen, så blir de lätt bortprioriterade i det stora hela och jag har allt oftare börjat ställa mig frågan vad jag håller på med och om jag fortfarande vill vad jag trodde mig vilja för fem år sedan.

När jag bodde i Stockholm och insåg att det liv jag hoppats på inte längre fungerade, pratade jag med min dåvarande pojkvän. Jag ville ha stöd och veta vad han tänkte och ville göra med sitt liv. Hans svar var att han inte visste. Kanhända var det en ursäkt för att slippa konversationen, men jag tror faktiskt inte att han såg någon självklar väg.
Det var smärtsamt, men jag bestämde mig där och då att sluta lägga mitt eget öde i andras händer, att själv ta ansvar för vad jag kände och ville göra i livet, oavsett vad det gällde. Det är givetvis ingen lätt sak, då vi oftast befinner oss i någon form av beroendeställning till vår omvärld, men principen är viktig.
Det är våra val som påverkar oss själva och vår omvärld i olika grad.

En snubbe som verkligen gjort en resa och vars öde skildras i Kunskapskanalens brutalt inspirerande program (del i serie) Konsten att överleva USA är John Wells som bytte livet som modefotograf på Manhattan för ett ensligt och självförsörjande liv i Texas öken. Följ hans spännande projekt på hemsidan: The Field Lab. och blogg.

0 kommentarer på Inspiration + transpiration = transformation?:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment