PURE RETREAT - En Sörmländsk oas
Pensionatsliv

Coola djur del 2

Sengångaren är ett djur jag gillat länge. Här kommer lite förundrande fakta om denna trädlevande saktfärdiga varelse.
Det finns två typer av sengångare, den med två tår och den med tre. Släktskap finns med myrslok och bältdjur.
Vikt: 4-9 kg.
Längd: 58-70 cm. Klorna mäter 8-10 cm.
Hemvist: Sengångare vistas främst i grenarna i den tropiska regnskogen. Utbredningsområdet sträcker sig från Centralamerika till södra Brasilien.
Föda: Nästan uteslutande blad. Bara tvåtåiga sengångare äter ibland frukter eller ryggradslösa djur.
Dräktighet: 6 till 11,5 månader
Största naturliga fiende: Människan, rovfåglar, kattdjur och ormar.
Bestånd i naturen: Starkt hotad pga människans skogsavverkning.
                                                                                       Livslängd:  i naturen ca 12 år och ca 30 år i fångenskap
Coola egenskaper: : De tretåiga sengångarnas huvuden har en rörlighet upp till 270°. De lever sitt liv i träden men en gång i veckan kliver de ner på marken för att lätta på trycket. Upp till 1/3 av vikten försvinner då innan de klättrar upp i trädet igen. Tretåiga sengångare är mycket duktiga simmare medan tvåtåiga sengångare inte kan simma alls. Pälsen fungerar som kamouflage med alger och parasiter som hyresgäster. De har extremt dålig syn och hörsel. Däremot har den ett relativt bra luktsinne. Det här är ett djur som spar på krafterna och sover mycket. De är sympatiska och fredsälskande. Tidiga europeiska upptäcktsresande, som hittade dem i Amerikas skogar, beskrev dem som lata och fula. Även hos Brasiliens ursprungsbefolkning finns legender om sengångarnas lathet, eftersom de inte bygger bon.


0 kommentarer på Coola djur del 2:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment